Home

Ramanandacharya. Een geboren ziener.

Veel cultuurspecifieke elementen zijn niet makkelijk door te vertellen. Maar eens in de zoveel tijd komt een bruggenbouwer langs op aarde die mensen, culturen en God verbindt met elkaar. Jagad Guru Ramanandacharya was zo een ziener.

Om is de oerklank van het Universum en door Om te chanten verbindt je jezelf met God. Deze ogenschijnlijk simpele waarheid was de motor achter het leven van Ramanandacharya. Op onze pagina’s kunt u lezen over zijn leven, missie en erfenis.  Als ware kennis een pad is kunt u  Ramanandacharya  zien als uw gids.

Comments are closed.